Omdat alles energie is (zie vorige artikel) begrijp je dat er talloze mogelijkheden zijn om in het dagelijks leven onze energie te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de afwisseling tussen beweging en rust (lees dit artikel), sociale interacties, zuiver water, of liefdevol leven. 

Ademhaling

Ook iedere ademteug kan jouw biofotonenveld beïnvloeden. De relatie tussen adem en gezondheid en bewustzijntoestanden heeft in veel spirituele en religieuze tradities een belangrijke rol.

Er zijn vele soorten ademhalingstechnieken die verschillende ritmes en richtingen van energie teweegbrengen. Dit wordt bevestigd door de EEG en ECG-patronen als gevolg van de ademhalingsoefening. Het is maar net welke energiefrequentie je wil stimuleren via je adem. 

Waar je sowieso mee kan starten, is met ademen door de neus. De yogi’s geloven dat de opname van levensenergie (prana) uit de lucht alleen via het neusorgaan kan. Veel mensen ademen echter via hun mond, terwijl we als baby allemaal ter wereld kwamen met een neusademhaling. In de onderzoeken en boeken van Patrick McKeown lees je ook over de gunstige effecten van neusademhaling, inclusief wetenschappelijk bewijs. (6)

Zon

Ook zonlicht is van levensbelang. De oude Egyptenaren, Chinezen, Azteken, Maya, Hopi’s en Indiërs wisten al dat de zon hun collectief gedrag beïnvloedde. (1) Niet alleen kwa ritme, ook ten aanzicht van licht. Simpelweg, omdat we licht zijn. Het gaat dan ook niet alleen over het licht op fysiek niveau, maar ook over licht uitwisseling op subtielere niveaus. Leven op onze planeet is onmogelijk zonder zonlicht. We mogen onze zon daarom dankbaar zijn! Besef je ook dat een gemiddelde Europeaan in 24uur 7500 kcal energie afstraalt. Via voeding nemen we gemiddeld weer zo’n 2500 kcal op. Het energieverschil moet worden aangevuld. En dat kan via zonlicht. Naar buiten dus!  

Kleur en geluid

Kleuren en geluid zijn vormen van lichtfrequenties die we als mens goed kunnen waarnemen via onze zintuigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we via geluid en kleur ons systeem kunnen beïnvloeden en helen. De hoeveelheid energie die een foton beschikt, correspondeert met een kleur uit het lichtspectrum. Zo heeft rood bijvoorbeeld een lagere energiewaarde dan blauw. Alle kleuren die waarneembaar zijn in de natuur (denk aan het lichtspectrum in een regendruppel op een blad, de kleuren van een regenboog, de kleuren door de seizoenen heen) zijn waarneembaar in ons. Want, alle licht dat in ons aanwezig is, is ook buiten ons aanwezig. 

Chakra’s

Als we kijken naar ons fysieke lichaam zijn er verschillende energie of lichtstromen waarneembaar. We noemen die ook wel chakra’s. De chakraleer kent een eeuwenoude geschiedenis. Met de huidige wetenschap is aangetoond dat er inderdaad verschillende wielen van licht om ons lichaam draaien (2). Ieder wiel trilt op een andere plek in en om het fysieke lichaam, maar ook op een andere energie frequentie. Variërend tussen 111 en 963 Herz. Deze frequenties hebben dezelfde opbouw als de kleuren van de regenboog, muzieknoten, en hersengolven. Daarmee heeft iedere chakra tevens haar eigen functie en kan bewustzijn via energie worden omgezet naar een fysieke ervaring als mens.

Je kan je nu misschien voorstellen dat blootstelling aan een kleur of geluid een positief effect kan hebben op de biofotonenstroom in de chakra die op dezelfde frequentie beweegt. Op die manier komen geluid en kleuren je gezondheid ten goede. Rood bijvoorbeeld heeft een frequentie van 174 Herz en is daarmee coherent met ons eerste chakra, gelegen in de liezen, met als functie veiligheid en zekerheid in het lichaam. De energie trilt hier op dezelfde frequentie als het element aarde. Zo zie je dat als je door een energiebril naar deze materie kijkt, er ineens verbindingen en mogelijkheden ontstaan die je eerder misschien niet zag. Ook hier komen spiritualiteit en wetenschap samen. 

Boviswaarde

Een meer tastbare vorm waarop energiefrequentie doorwerkt, is in onze voeding. Voeding levert naast calorieën en voedingsstoffen (waar tot voor kort de meeste aandacht naar uitging) namelijk ook ordening in het lichaam op energetisch niveau. Dit gebeurt via fijnstoffelijke energie die structuur geeft in de vorm van licht (biofotonen). Oftewel; hoe meer licht jouw voedsel bevat, hoe meer vitale energie jij tot je neemt. 

Het meten van energie in voeding gebeurt o.a. met de frequentieschaal Bovis. De Boviswaarde van een product wordt gemeten door middel van een pendel of een biotensor. Hoe lager de trilling van energie in het voedingsproduct, hoe lager de Boviswaarde. 

Ook mensen kunnen worden gemeten. Als er een Boviswaarde boven 6500 wordt gemeten, voelt de mens zich vaak fit, mentaal fris en is de weerstand hoog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Robert H. Steeloper stelt dat voedingsmiddelen met een Boviswaarde beneden de 7000 het lichaam energie kost en ziekmakend zijn. Voeding met een Boviswaarde boven de 7500 gééft juist energie en stimuleert de gezondheid. Voedingsmiddelen met een Boviswaarde boven de 9000 hebben zelfs een reinigende en therapeutische werking (4). Ook nanomineralen zijn getest op hun Boviswaarde. [LINK]

Wat jij zelf kan doen om zoveel mogelijk zonne-energie via voeding binnen te krijgen, is kiezen voor producten met een hoge energetische kwaliteit. Kies bijvoorbeeld voor biologische producten. Ook producten die volwaardig gegroeid en gerijpt zijn, kunnen het beste hun lichtenergie vasthouden en jou dus voeden. Verse producten dragen meer energie en ordening in zich, dan producten die over tijd zijn. 

Ook krijg je meer zonne-energie via voeding binnen als je minder stappen in de kringloop maakt. Planten nemen zonlicht op en zetten dit om in energie. Dieren eten planten. Als jij planten eet, is dat een stap minder in de kringloop, dan wanneer jij dieren eet. Planten kennen dus een hogere Boviswaarde dan vlees. Zo geldt dat ook voor bewerkte versus onbewerkte producten (hogere Boviswaarde). Producten van de grond (hogere Boviswaarde), of op water gekweekte producten (hydrocultuur). En eigenlijk geldt altijd; gebruik je zintuigen en fysieke respons om te ervaren welke energie een product draagt.

ReRun Yourself

Energie via gedachten en emoties 

Ons bewustzijn is een belangrijke organiserende factor. ‘Door ons creërend vermogen beïnvloeden we het biofotonenveld en daarmee vervolgens materie, en dus ook ons lichaam’ (1). Dit betekent dus eigenlijk dat het lichaam in ons bestaat, in plaats van andersom. Het is dus binnen bewustzijn dat vorm verschijnt (7). 

Dit betekent dat onze gedachten enorm belangrijk zijn. Ze beïnvloeden immers alles via energie! Door je bewust te worden van de gedachten die je hebt, kan je deze herprogrammeren. Als je je gedachten laat samenvallen met jouw gevoel en vervolgens je aandacht en intentie hierlangs richt, creëer je een coherent biofotonenveld. Dit betekent dat je voldoende kritische massa creëert om materie te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld je lichaam. Oftewel, je beïnvloedt direct het celgeheugen, en dus je gezondheid, energie en vitaliteit. Topsporters trainen zichzelf naast fysiek, ook vaak mentaal en in bewustzijn om op deze manier hun energie te controleren. Ze richten hun aandacht, en creëren coherentie tussen gedachten en emoties. 

Emoties zijn belangrijke boodschappers voor ons. Ze zijn een uitdrukking van het biofotonenveld tussen bewustzijn en materie. Oftewel, zodra je gedachten of situaties ervaart die niet kloppend zijn voor jou in essentie (als ziel), ervaar je negatieve emoties. Deze negatieve emoties brengen een incoherent ritme. Positieve emoties daarentegen brengen een coherent ritme. Ze laten je zien dat de gedachte die voorafging aan de emotie, of de ervaring die je opdeed, in lijn ligt met de energie en informatie die jij als ziel in je draagt. 

Zo binnen zo buiten

Nu we de wereld bekijken door een bril van energie, of eigenlijk licht, zien we dat het constant gaat over zenden en ontvangen. Het licht kaatst over en weer. Dat betekent eigenlijk dat alles wat we in de buitenwereld zien een projectie is van onze binnenwereld. Oftewel, wat we zien in onze omgeving, zegt iets over de informatie en energie in onze binnenwereld. We ontvangen een beeld. Vervolgens vormt er in ons brein razendsnel een interpretatie van dat beeld. En op basis van die (onbewuste) gedachten zenden wij weer uit. Vervolgens geloven we wat we zien.  

Verantwoordelijkheid en Voelen

Zo bezien, voel je misschien wel dat er een enorm speelveld ontstaat waarin je bewuste keuzes kan maken als het gaat over energie en informatieoverdracht. In opvoeding en onderwijs komt er langzaam maar zeker meer aandacht voor deze kennis, en de vaardigheden om met deze kennis te werken. Het lijkt erop dat de tijd rijp is, mede dankzij de wetenschappelijke onderbouwing van deze oerkennis. Zo raken we weer in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het vormen van onze eigen gezondheid, binnenwereld en daarmee samenleving en buitenwereld. 

Leven op basis van energie is niet moeilijk. Het vraagt wat kennis, maar het vraagt voornamelijk vanuit een andere bewustzijnslaag te kijken naar alles wat er gebeurt. Daarnaast dien je jouw voelend vermogen te ontwikkelen, want energie is voelbaar. Dat is even oefenen, en vooral durven. Bijvoorbeeld door in situaties eerst je aandacht te richten op voelen en daarna op denken. Hiermee verzamel je meer en andere informatie, dan wanneer je alleen via denken zou waarnemen. 

Oefen in de natuur

Je kan dit goed oefenen als je in de natuur bent. Je kan namelijk via jouw voelend vermogen in contact staan met die natuur. Bijvoorbeeld via je lijf, je emoties, of energielichaam. Maar, je kan ook via jouw denkend vermogen die natuurlijke omgeving tot je nemen. Dan vraag je je bijvoorbeeld af welke plant het is, benoem je het seizoen, of heb je andere gedachten over wat jij op dat moment ziet. Op die denkende manier heb je geen échte verbinding met (de energie van) de natuur. Op een voelende manier gebeurt dat wel. Bijvoorbeeld door herfstbladeren of bloemen te ruiken, de wind of zon op je huid te voelen, de grond onder je voeten te ervaren, de regendruppels op je hoofd te voelen spatten, of de kleuren die je ziet op je in te laten werken. Dat is werkelijk contact en uitwisseling van energie. Op die manier maak je een heilzame verbinding.

Door dit voelend vermogen vaker te (durven) gebruiken, leer je het vertrouwen, en zal je gemakkelijker mee kunnen bewegen met de energiestroom die voor jou op dat moment kloppend is. Dit is voor de meeste volwassenen die nu leven anders dan zij geleerd hebben. Toch lijkt er geen mooiere tijd dan nu, om via de energiebril naar het leven te kijken, keuzes te (durven) maken en zo te leven.  

Bronnen:

1: Sangen, Y. & Tazelaar K. (2010). Biofotonen, bron van energie en levenslicht. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes bv.

2: Dale, C. (2009). Licht op het hiernamaals, de zielenreis na het leven. (Hoofdstuk 5 ‘Het draait allemaal om licht’). Gottmer Uitgevers Groep b.v.

3: Bommerez, J. (2007). Minder moeten, meer Flow. Ontdek opnieuw de magie uit je kinderjaren. Uitgeverij Nieuwe Dimensies / Uitgeverij Altamira-Becht BV.

4: Blog – Wat is Bovis waarde en wat doet dat met je? – Puur Mieke 

5: www.germaansegeneeskunde.info

6: McKeown, P. (2015). The Oxygen Advantage, the simple scientifically proven breathing technique that will revolutionize your health and fitness. Little, Brown Book Group.

7: The Aurora Light Club, Aurora Concepts:  ( https://www.aurora-concepts.com/the-light-club/ )

Dit artikel is geplaatst door The Health Factory voor hun 20 jarig bestaan: https://20jaar.thehealthfactory.nl