ENERGIE STROOMT

Laten we starten bij een verkenning van wat ‘energie’ nu eigenlijk is. Energie in de vorm van elektrische stroom uit een stopcontact kennen en erkennen we allemaal. Energie stroomt van de ene bron (het stopcontact) naar een andere bron (je stofzuiger bijvoorbeeld). Via die stofzuiger neemt de energie een vorm aan waar jij voor kiest. In dit geval: het stof opzuigen in de kamer waar jij met je stofzuiger loopt. Maar, voordat energie het stopcontact bereikt, stroomt het ook al tussen de ene bron (stopcontact) en de andere (het zonnepaneel) en weer een andere bron (de zon).

In wezen gebeurt dit in alle materiële zaken (of het nu spullen, mensen, planten of dieren zijn): er vindt beweging plaats tussen de ene bron en een andere bron, binnen een ruimte waar jij bewust aanwezig bent. In de kwantumfysica (de natuurkunde van de kleinste deeltjes) spreekt men over trilling van energie en informatie in een enorme ruimte vol energie en informatie. Die energie en informatie wordt gedragen door lichtdeeltjes, oftewel fotonen. Als we energie willen begrijpen, is het dus zaak om naar licht te kijken. (7)

BIOFOTONEN

Licht is een golfverschijnsel. Licht bestaat, net als alle andere elektromagnetische straling, uit fotonen. Fotonen zijn bewegende deeltjes. Fotonen (lichtdeeltjes) die in en vanuit biologische systemen (zoals planten, dieren en mensen) trillen, noemen we biofotonen. Fysisch gezien is er geen verschil tussen biofotonen en fotonen.

Doordat de uitwisseling van informatie en energie via (bio)fotonen op een uiterst klein en snel niveau plaatsvindt, kunnen de meeste mensen dit niet waarnemen. Sommige mensen echter, kunnen een ‘aura’ zien of voelen. Daarnaast geldt voor ieder mens dat hoe voelender en bewuster hij of zij leeft, hoe beter hij of zij energie kan ervaren via het lichaam, de geest en de buitenwereld. Oftewel, jij bent bewustzijn en ervaart door middel van energie de wereld in en om je heen. Doordat wetenschappers steeds meer bewijzen leveren over de biofotonica, komen wetenschap en spiritualiteit steeds dichter tot elkaar. Eigenlijk kan je zeggen dat het biofotonenveld de verbinding vormt tussen bewustzijn en materie.

Kennis over biofotonen is belangrijk, omdat biofotonen grote impact hebben op onze gezondheid en vitaliteit. Eigenlijk kunnen we simpelweg stellen: hoe beter een organisme in staat is om licht op te slaan, hoe gezonder het is. Dit betekent, zoals Yvonne Sangen en Karin Tazelaar in hun boek ‘Biofotonen, bron van energie en levenslicht’ zo mooi zeggen, dat onderzoeksresultaten op het gebied van biofotonen kunnen leiden tot ‘grote ontwikkelingen in het begrijpen van het leven, de mechanismen van genezen en gezondheid en je verbondenheid met de wereld rondom.’ (1)

Dus, als we vanuit een energetische blik naar onze gezondheid kijken, kunnen we ons energiesysteem beter coördineren. Op het moment dat onze energie kloppend is, verlopen onze lichaamsprocessen optimaal. Daardoor voelen we ons vitaler en verkeren we in betere geestelijke en lichamelijke weerstand. Er vindt dan coherentie plaats.

Negatieve ervaringen, onopgeloste conflicten of deconstructieve overtuigingen daarentegen, zetten zich als incoherent veld vast in het lichaam. Dit wordt opgeslagen in het celgeheugen. Op die manier kan een ziekte telkens terugkeren. Of kan een fysieke klacht voortkomen uit onze mentale toestand. De beweging van biofotonen vormen hiervoor een verklaring.

OERKENNIS EN KWANTUMFYSICA

In oude geschriften, geneeswijzen, bij natuurvolkeren en in spirituele stromingen, wist men dit al lang: de mens is een wezen van licht. Inmiddels is dit wetenschappelijk als volgt te verklaren: Materie, en dus ook ons fysieke lichaam, bestaat uit cellen. Cellen bestaan uit moleculen en die moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Een atoom bevat een atoomkern. Rondom de atoomkern beweegt een wolk met elektronen. Licht (fotonen) beweegt zich altijd tussen bronnen (denk terug aan de zon, het zonnepaneel, het stopcontact en de stofzuiger). Dat betekent dus dat licht tussen de atomen beweegt. Op die manier botsen fotonen dus als het ware op een atoom. In die botsing draagt het foton zijn energie en informatie over aan één van de elektronen die rondom de kern van het atoom zweeft.

Als het desbetreffende foton de juiste kleur en informatie draagt, zal het elektron naar een hogere en snellere baan springen. Het krijgt dan een hogere frequentie. Bij terugval naar de oude, tragere baan ontstaat een lagere frequentie en wordt er weer een foton uitgezonden. Dit gebeurt allemaal in snelheden van over de 60.000 km per seconde.

GEZONDHEID EN BIOFOTONEN

Aan onze gezondheid liggen chemische reacties ten grondslag. Die chemische reacties vinden enkel en alleen plaats als een verbinding door een foton in energie wordt verrijkt (zoals hierboven beschreven). Oftewel: fotonen zijn nodig om chemische reacties te stimuleren en zonder fotonen zijn chemische reacties niet mogelijk. Oftewel; fotonen staan gelijk aan leven!

In de chemische reacties wordt naast energie ook informatie overgedragen. De informatie is belangrijk zodat de beschikbare energie op de juiste manier wordt verdeeld en op de juiste plaats, het juiste moment en met de juiste intentie wordt overgedragen. Het is zo’n ingenieus proces dat het door ons denkende vermogen nauwelijks te begrijpen is.

FREQUENTIE

De grootte van de beweging waarmee licht (en dus fotonen) zich voortbeweegt, bepaalt de trilling en daarmee de frequentie. Aangezien licht zowel energie als informatie draagt, kan je je misschien voorstellen dat op iedere frequentie andere informatie en energie wordt ervaren. Op een lage frequentie is de snelheid van licht langzamer. Dat betekent dus simpelweg dat je op een lage frequentie minder (snel) informatie kan waarnemen en dat er doorgaans minder energie en vitaliteit wordt ervaren. Een hoge frequentie betekent een snellere trilling van licht en dus meer informatie en energie overdracht. De frequentie waar jij je van bewust bent, bepaalt dus welke informatie je kan ontvangen of waarnemen en bepaalt de energie die je ervaart.

Naast frequentie is coherentie van biofotonen van belang. ‘Het belangrijkste inzicht van de biofotonica is dat een gezond mens beschikt over een coherent biofotonenveld.’ (1) Bij coherentie is er sprake van orde, synchronisatie of harmonisatie van het ritme van de biofotonen. In organismen betekent dit dat deeltjes in staat zijn om samen te werken, dat energie versterkt en de juiste informatie wordt overgedragen. Incoherentie betekent daarentegen dat licht een verzwakte energie en verkeerde informatie overdraagt.

Met deze kennis weten we dus dat we onze gezondheid en vitaliteit kunnen stimuleren door:

1) De gezonde (coherente) trillingen in je lichaam te versterken;

2) De ziekmakende (incoherente) trillingen in je lichaam te corrigeren, verzwakken en/of uitdoven.

Beide bewegingen kunnen gestimuleerd worden via talloze therapievormen en keuzes in leefstijl. Wat de bron van het licht ook is (God, Purusha, of Alcyone bijvoorbeeld), het doel is altijd de levensenergie te verbeteren door de ordening van de energie te herstellen. Je gezondheid en gewaarzijn hangt dus af van je vermogen om biofotonen aan te trekken, op te slaan en te geleiden. In de volgende column zoomen we hier verder op in.

BRONNEN:

1: Sangen, Y. & Tazelaar K. (2010). Biofotonen, bron van energie en levenslicht. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes bv.

2: Dale, C. (2009). Licht op het hiernamaals, de zielenreis na het leven. (Hoofdstuk 5 ‘Het draait allemaal om licht’). Gottmer Uitgevers Groep b.v.

3: Bommerez, J. (2007). Minder moeten, meer Flow. Ontdek opnieuw de magie uit je kinderjaren. Uitgeverij Nieuwe Dimensies / Uitgeverij Altamira-Becht BV.

4: Blog – Wat is Bovis waarde en wat doet dat met je? – Puur Mieke 5: www.germaansegeneeskunde.info

6: McKeown, P. (2015). The Oxygen Advantage, the simple scientifically proven breathing technique that will revolutionize your health and fitness. Little, Brown Book Group.

7: The Aurora Light Club, Aurora Concepts: ( https://www.aurora-concepts.com/the-light-club/ )

Bovenstaande artikelen zijn geplaatst op:

https://20jaar.thehealthfactory.nl